+36 20 480 7110 Üzenjen nekünk

Általános Szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS MEGBÍZÁSI ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK magánszemélyek számára.

Mely létrejött egyrészről bármely regisztrált felhasználó, eladó továbbiakban mint megbízó és Hun House Ingatlan Kft. (továbbiakban az iroda) (cégjegyzékszám: Cg. 05-09-031808) mint megbízott, szolgáltató között a fenti ingatlan adásvétel vagy bérbeadás közvetítésére, a következő feltételek szerint:
Az iroda tájékoztatja a megbízót a lehetséges szolgáltatásról és annak költségeiről, a megbízó tudomásul veszi és elfogadja a leírt szolgáltatásokat és kötelezettséget vállal azok megfizetésére.
Fizetős szolgáltatások igénybevételét a megbízott számlaszámán átutalással vagy a szolgáltató által felkínált egyéb úton eleget tesz. Továbbá kötelezettséget vállal, a szolgáltató által nyújtott tevékenység kapcsán értékesített ingatlan, szolgáltatás.. stb. után sikerdíjat fizet meg a szolgáltatónak a megbízott számlaszámán átutalással vagy a szolgáltató által felkínált egyéb úton. A megbízott biztosítja webes felületen keresztül közvetíti a ingatlant, szolgáltatást a vevők számára, továbbá a megbízott ügynök hálózata segítségével eladásra kínálja a hirdetett ingatlant, szolgáltatást saját ügyfélkörében is. Megbízó vállalja, hogy az általa kínált ingatlan, szolgáltatást legalább a minimum áron értékesíti, ha webes felületen vagy a megbízott által közvetített vevő megvásárolná az ingatlant, szolgáltatást. Ha a ingatlanra szolgáltatásra legalább a minimum áron ajánlatot kap a szolgáltatás teljesítettnek minősül attól függetlenül, ha a megbízó visszalép az értékesítési szándékától, vagy egyéb okból meghiúsul az üzlet, vagyis a sikerdíj fizetési kötelezettség fent áll. A megbízó és megbízott megállapodnak, hogy a minimum értékesítési árat a megbízó meghatározza de annak mértéke legalább az irányár 97% (vagyis a irányár – 3% a minimális ár) vagy annál kevesebb, ez alkalmazandó akkor is ha nem kerül meghatározásra minimális ár.
1./ A Hun House Ingatlan Kft. (továbbiakban az iroda) vállalja, hogy hálózati és egyéb partnereivel együttműködve, a megbízás sikeres teljesítéséig - a megbízó igényei szerint - a következő szolgáltatásokat nyújtja:
- Az értékesítendő ingatlan adatait számítógépes adatbankjába betáplálja és feltölti a Hun House Ingatlan Kft ingatlan portáljára. - Széles vevőkörének, melyet rendszeresen, kapcsolatrendszerével és állandó hirdetésekkel, bővít, kínálja az ingatlant. - Az érdeklődőknek az ingatlanról minden, a sikeres ügylethez szükséges, birtokában lévő információt átad. - Az ingatlant megtekintését az érdeklődőknek megszervezi, szükség esetén ajánló levelet ad az ingatlan megtekintéséhez vagy munkatársaival, együttműködő partnereivel bemutatja az érdeklődőknek az ingatlant. - A megbízó kérése és értesítése esetén az ügynökség képviselője segítő módon közreműködik a tárgyalásokon. - Ha az iroda valamelyik vevője megvásárolja az ingatlant, az ügynökség képviselője a megbízó értesítése nyomán tanúként részt vesz a szerződésnél. - Amennyiben sem a vevőnek, sem az eladónak nincs saját ügyvédje, az iroda kedvezményes díjazásért ügyvédet biztosít. - A iroda jogosult saját költségére az ingatlant internetes fórumokon és egyéb módon hirdetni. - Megbízott köteles, megbízó kérésére megbízónak elküldeni egy jegyzéket mindazon személyekről, akiknek megbízó ingatlanát az ideig kiközvetítette.

2./ A megbízó kötelességei:
- A megbízó az értékesítés érdekében az irodával mindenben együttműködik. - A megbízó teljes felelősséget vállal az állta az ingatlan portálra feltöltött adatok és képek megfelelőségéről, tartalmáért továbbá tudomásul veszi, hogy teljes anyagi felelősséggel tartozik az így okozott esetleges károkért, valamint tudomásul veszi, hogy a szolgáltató törölheti / leláthatja hirdetését ha tartalmilag vagy más szempontból ne elfogadható. - Az ingatlant az iroda által küldött érdeklődőknek bemutatja, és a tárgyalások állásáról az irodát folyamatosan tájékoztatja. - Mielőtt megbízó bármely vevővel véglegesen megállapodik, köteles megbízottól kikérni azon személyek jegyzékét, akiknek a megbízott az ideig megbízó ingatlanát kiközvetítette.
- Ha a megbízó az ingatlan eladása tárgyában bármely vevővel megállapodásra jut, a vevő nevének és szig. számának vagy állandó lakcímének közlésével az irodát 48 órán belül írásban, ajánlott levélben vagy email-ben (azaz utólag is igazolható módon) köteles értesíteni, függetlenül attól, hogy a vevőt az iroda küldte vagy sem. (Telefonon történő lejelentés, vagy a vevő nevének közlése nélkül megírt lejelentés nem elegendő!)
Nem kell közvetítési díjat, sem az iroda munkadíját, sem az iroda adott megbízással felmerült költségeit és ráfordításait megfizetni a megbízónak, (ha nem „Kiemelt Kizárólagos megbízás” vagy „Kiemelt Kizárólagos megbízás, személyes eladás opcióval” szerződése van) és ingatlanát eladja egy vevőnek, aki nem az iroda tevékenységével összehozható módon értesült az eladó ingatlanról.
A megbízó írásban a mellékelt lemondási nyomtatvány hiánytalan kitöltésével lejelenti, melyben közli a vevő nevét és szig. számát vagy állandó lakcímét és azt, hogy a vevő kitől vagy mi módon értesült az ingatlanról.
- Végül a megbízó kötelessége, sikeres közvetítés esetén, a vételár első részletéből vagy foglalóból a közvetítési díj megfizetése.

3./ A közvetítési díj :
Az eladót terhelő közvetítési díjat az adásvételi szerződés, vagy előszerződés esetén az előszerződés, aláírásának napján a vevő által fizetett első összegből kell megfizetni. A közvetítési díj sikerdíj, tehát az alapvető szolgáltatás, amiért a közvetítési díjat kell a megbízónak fizetni az, hogy az iroda egy vevőt sikerrel közvetít. Bármely egyéb körülményre hivatkozva a jelen szerződésben lefektetett közvetítési díj mértéke utólag nem csökkenthető. Az irányár 0,3 % +ÁFA vagy ügyvéd által ellenjegyzett adásvételi szerződés szerinti eladási ár 0,3 % +ÁFA a magánszemély által feladott hirdetés a szolgáltató webes szolgáltatásának kapcsán létrejött értékesítés a szolgáltató által közvetített vevő számára, de NEM közvetlenül a szolgáltató vagy partnerei által személyen közvetített vevőnek. (Vagyis ha az ingatlan portálon keresztül kerül értékesítésre, a szolgáltató alkalmazottjai vagy partnerei személyes közreműködése nélkül.) Az irányár 1,5 % +ÁFA vagy ügyvéd által ellenjegyzett adásvételi szerződés szerinti eladási ár 1,5 % +ÁFA a magánszemély által feladott hirdetés a szolgáltató webes szolgáltatásának kapcsán létrejött értékesítés a szolgáltató által közvetített vevő számára.

4./ Rendhagyó esetek:
- Jelen szerződés érvényes közvetítői díjat +ÁFA kell a megbízónak megfizetni bármely jogügylettel jut a Iroda ügyfele családja cége vagy egyéb érdekeltsége az ingatlan részleges vagy teljes tulajdonához vagy birtokához legyen az, cégvásárlás, közös vállalat alapítás, apport, lízing, belépés egymás cégébe, csere, ingatlan beszámítás, ajándékozás, eltartási szerződés, stb. Ezekben az esetekben a közvetítési díj kalkulálásánál jelen szerződésben megjelölt irányárat kell alapul venni. - Meg kell a közvetítési díjat fizetnie a megbízónak, ha közös tulajdonú ingatlan esetén az iroda feladatát teljesítve vevőt hoz az ingatlanra, akivel az eladó megállapodik, de valamely tulajdonostárs él elővásárlási jogával. - Meg kell a közvetítési díjat fizetnie a megbízónak, ha az iroda feladatát teljesítette, vevőt hozott az ingatlanra, aki a korábban megállapodott árat vagy minimum árat vagy a kettő közti árat megfizetné és erről írásos szándéknyilatkozatot ad, vagy webes felületen vásárlási szándék nyilatkozatot tesz és az eladó ekkor áll el eladási szándékától. - Az ügynökség ingatlanközvetítő megbízást a tulajdonoson kívül elfogad résztulajdonostól, megbízottól vagy bárkitől, akinek az ingatlan értékesítése érdekében áll. Amennyiben az iroda vevője megveszi, lízingbe veszi stb. az ingatlant, a teljes közvetítési díjat annak kell megfizetni, aki az irodát megbízta, aki jelen megbízást aláírta.

5./ Az eladás bejelentésének elmulasztása, a szerződés hamis felmondása, az iroda megkerülése:
- Iroda munkadíját és ezen ingatanra jutó költségeit és ráfordításait meg kell térítenie a megbízónak, ha ingatlanát bárkinek eladja, és azt írásban egyáltalán nem jelenti (a türelmi idő 14 nap), vagy a megbízást hamis indokkal, vagy indokolás nélkül vonja vissza, vagy hamis adatokkal (akár megbízó akár vevő) megpróbálja félrevezetni a megbízottat.
- Az irányár 6%-a +ÁFA + az esedékesség napjától számított késedelmi kamatot kell a megbízónak fizetni, ha ingatlanát az iroda vevőjének adja el, de azt nem jelenti, vagy az irodát hamis adatok közlésével megkísérli félrevezetni.
Ha fizetési felszólítás után sem fizet a megbízó, és az iroda peres úton kénytelen követelésének érvényt szerezni, a fenti díjon felül, a bíróság elmarasztaló ítélete esetén a perköltség is a megbízót terheli.
A követelés kiegyenlítéséig, a követelés erejéig jelzálog, elidegenítési és terhelési tilalom jegyezhető az ingatlanra.
- A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.
- Ha iroda képviselője nincs jelen a szerződéskötésnél, mert az eladó időben nem hívta meg őt, a közvetítési díj alapjának jelen szerződésben megjelölt irányárat kell figyelembe venni.
- Közvetítési díjfizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha az eladó jelen szerződés felmondása után adja el az ingatlant 12 hónapon belül, egy az iroda által már előzőekben közvetített vevőnek.
- Az iroda által közvetített vevőnek számít minden személy, aki bizonyítottan az irodán keresztül értesült az eladó ingatlanról és ezen személyek családtagjai, érdekeltségükbe tartozó cégek, alapítványok..stb.
- Amennyiben felmerül a lehetősége, hogy a megbízó megtévesztette irodát, vagy nem jelentette be az ingatlan eladásával kapcsolatos adatokat az irodának joga van telefon szolgáltatótól vagy más úton ellenőrizni a begyűjteni a megbízó adatait az eljárás lefojtatása céljából.
A megbízó ezen szerződés elfogadásával hozzájárul az adatai bármi nemű begyűjtéséhez, ellenőrzéséhez.

6./ A szerződés hatálya:
A szerződés hatályát a felek időben nem korlátozzák, tehát az iroda a szerződés aláírásától egészen az ingatlan eladásáig foglalkozik az ingatlannal.

7./ A szerződés felmondása:
- Az ingatlan eladása esetén a megbízó a megállapodást követő 14 napon belül köteles a vevő nevének és szig. számának vagy állandó lakcímének közlésével a szerződést igazolható módon írásban a mellékelt lemondási nyomtatvány hiánytalan kitöltésével (ajánlott levélben, email-ban, weboldalon vagy az irodán személyesen) felmondani.
- A szerződés mindkét fél részéről bármely egyéb okból is, a másik féllel egyeztetett határidővel felmondható. A felmondást a felmondás tényleges okának megnevezésével, a fenti igazolható módon, írásban kell megtenni.


8./ Meghatalmazás:
Jelen megbízási szerződés elfogadásával meghatalmazom a Hun House Ingatlan kft-t, hogy az ingatlan tulajdoni lapjába és mögöttes okiratokba az illetékes földhivatalban betekintsen, és azokról másolatot kérjen. Továbbá kijelentem, hogy jelen szerződést elolvastam és megértettem, tartalmával egyetértek. Továbbá jelen megbízási szerződés elfogadásával a szerződés életbe lép
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos rendeletek és jogszabályok, valamint a PTK vonatkozó rendelkezései irányadóak. Vitás kérdésekben a Miskolci Járásbíróság, 3525 Miskolc Dózsa György út 4. bíróság az illetékes.